Image Description Image Description

b2b BNPL by Jenfi:

  • Tiếp cận thị trường nhanh hơn: Xây dựng, điều hành và mở rộng quy mô kinh doanh của bạn với dòng tiền dễ dàng hơn
  • Dễ dàng nhận đơn hàng tài trợ với tư cách là người mua hoặc người bán! Bạn và khách hàng của bạn có thể được thanh toán nhanh hơn với BNPL của Jenfi.

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây